Fordítás: biztosítási és viszontbiztosítási kötvények, szerződések, kockázat-elbírálási jelentések; jogi, üzletjogi, cégjogi, gazdasági, kereskedelmi, számviteli, pénzügyi, marketing anyagok; szerződések; levelezés; normák; rendeletek; jogszabályok; irányelvek; üzleti tervek; hitelkérelmek; (megvalósíthatósági) tanulmányok; jegyzőkönyvek; alapító okiratok; cégkivonatok; társasági szerződések; törvények; joganyag; közigazgatási szövegek; okmányok; mérleg és éves jelentés; tenderek; számviteli, könyvelési anyagok; auditor jelentések EU joganyag; kézikönyvek; útmutatók, kockázat-elbírálási jelentések stb.; építészeti szakszövegek fordítása; műszaki szakvélemények stb. fordítása

Tolmácsolás (konszekutív, szinkron és kísérő)

Szaknyelvi oktatás, szakmai nyelvvizsgára (BGF üzleti nyelv) előkészítés német és angol nyelven

Partnereink: www.frw.hu